Healingsmassage


* Stress & stressrelaterede tilstand

* Angst

* Depresseion

* Hovedpine

* Hukommelsesbesvær

* Irritabilitet

* Spændinger/ømhed i kroppen

* Tristhed og træthed

Healingsmassage kan være med til at skabe balance....... mellem krop og sind.

Behandlingen kombineres med en samtale inden, som altid tager udgangspunkt i modtagerens aktuelle livssituation eller ønsker for at skabe basis for massagens tema.


Healngsmassage er en meget blid, dybtgående og omsorgsfuld massageform, som støtter modtageren i at få et pusterum fra sindets konstante tankestrøm med mulighed for at synke ind i et rum af stilhed og væren, hvorfra det er muligt at lære sig slev at kende fra et mere ressourcefyldt, dybt og sandt sted.


Healingsmassage giver:

- fysisk og psykisk overskud, som resulterer i, at vi lettere kan hvile i os selv og håndtere de

   udfordringer og stresssituationer, som vores moderne livsstil påfører os.

- mere energi og overskud i hverdagen, hvorved stress og sygdom forebygges.

- mere nærværende og derved bedre i stand til at tage vare på os selv og vores

   grundlægggende behov

 - roligere sind og klarheden øges

- KORT SAGT: øget livskvalitet